Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Tin tức hoạt động

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương rà soát điều kiện cho học sinh tới trường học trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương rà soát điều kiện cho học sinh tới trường học trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Công văn này đã có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

Thúc đẩy mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học

Thúc đẩy mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học

Ngày 19/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học”. Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh chủ trì tọa đàm. Tọa đàm được kết nối từ điểm cầu chính tại Đại...

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được phép tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được phép tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Theo nội dung công văn số 4694/BGDĐT – QLCL, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 19 cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho...

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM ưu tiên đầu tư nghiên cứu lĩnh vực thực phẩm, môi trường và công nghệ sinh học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM ưu tiên đầu tư nghiên cứu lĩnh vực thực phẩm, môi trường và công nghệ sinh học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI) là đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Công Thương. Trường tập trung đào tạo về các nhóm ngành kỹ thuật, đặc biệt thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục đại học và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid-19,...

Luật quản lý cấp nước sạch trong tương lai mở ra triển vọng to lớn cho sinh viên ngành Môi trường

Luật quản lý cấp nước sạch trong tương lai mở ra triển vọng to lớn cho sinh viên ngành Môi trường

Hiện nay, trên cả nước chỉ có 1,3 triệu m3 nước thải được xử lý trong tổng số 10 triệu m3 nước thải xả ra môi trường một ngày. 08/2020 Thủ Tướng đã giao nhiệm vụ Bộ Xây Dựng nghiên cứu đề xuất luật quản lý cấp nước sạch...

1 2 3 4 5 > >>