Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí  học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong...

Thông báo về việc thực hiện một số chế độ chính sách cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện một số chế độ chính sách cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Các chính sách bao gồm xét trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022, hỗ trợ miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2021-2022, hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại...

Thông báo về việc cấp tài khoản Email cho sinh viên đại học chính quy khóa 12

Thông báo về việc cấp tài khoản Email cho sinh viên đại học chính quy khóa 12

Nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cấp cho mỗi sinh viên 01 tài khoản email trong quá trình học tập tại Trường

Thông báo về việc khảo sát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

Thông báo về việc khảo sát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

Để chủ động nắm bắt tình hình và có các phương án hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học tập trực tuyến, Trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát một số nội dung như sau:

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 cho các sinh viên đại học chính quy, đại học liên thông và cao đẳng chính quy

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 cho các sinh viên đại học chính quy, đại học liên thông và cao đẳng chính quy

Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: Từ ngày 15/10/2021 đến 30/10/2021. Sinh viên không đăng ký xét tốt nghiệp sẽ không được xét tốt nghiệp đợt 2.

Thông báo triển khai cho sinh viên đăng ký đến phòng thực hành, thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khóa luận chuẩn bị cho kết thúc khóa học

Thông báo triển khai cho sinh viên đăng ký đến phòng thực hành, thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khóa luận chuẩn bị cho kết thúc khóa học

Để đảm bảo tiến độ đào tạo theo kế hoạch, Nhà trường thông báo về việc triển khai cho sinh viên đăng ký đến phòng thí nghiệm thực hành để hoàn thành đề tài, khóa luận chuẩn bị cho kết thúc khóa học, cụ thể như sau:

1 2 3 4 5 > >>