LIÊN KẾT WEBSITE

STT TRANG WEB ĐỊA CHỈ
1 Phòng tuyển sinh và truyền thông

https://ts.hufi.edu.vn/

2 Phòng công tác học sinh - sinh viên

https://pctsvttgd.hufi.edu.vn/

3 Đoàn thanh niên, hội sinh viên

https://dtnhsv.hufi.edu.vn/

4 Trang Facebook HUFI

https://www.facebook.com/TuyensinhHUFI

5 Thư viện số HUFI

https://thuvien.hufi.edu.vn/Page/thu-vien-so-

6 Trang Facebook Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu

https://www.facebook.com/khoa.mttn.3

7 Kênh Youtube Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu

https://www.youtube.com/channel/UCw4WwsmaNqm0vCvfN_Gdqtw

8 Kênh Zalo Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu

https://zalo.me/0933847258

9 Kênh Tiktok Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu

https://www.tiktok.com/@khoamoitruong?

10 Kênh Instagram Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu

https://www.instagram.com/moi_truong_tai_nguyen/

11 Thư viện môi trường - Tổng cục môi trường

http://ceid.gov.vn/category/thu-vien-moi-truong/

12 Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường

http://www.tailieumoitruong.org/

13 Thư viện sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang

http://stnmt.tiengiang.gov.vn/thu-vien-tai-lieu

14 Thư viện ĐHQG TP.HCM

http://www.vnulib.edu.vn/