Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Đề tài dự án

Buổi tọa đàm giao lưu và định hướng nghề nghiệp Quản lý Môi trường

Buổi tọa đàm giao lưu và định hướng nghề nghiệp Quản lý Môi trường

Lúc 8h00-11h30, Thứ 7 ngày 9/1/2021, tại phòng hội thảo, Trung tâm Thư viện ĐH CNTP TP.HCM, Bộ môn Quản lý Môi trường đã tổ chức Seminar định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành QLTN&MT.

Đề tài - dự án năm 2020

Đề tài - dự án năm 2020

Danh sách các đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2020.

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2019

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2019

Danh sách các đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2019.

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2018

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2018

Danh sách đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2018.