Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Doanh nghiệp thân hữu

Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
(84.8) 38153962 - 38153968
(84.8) 38154008 - 38152757

Công ty Môi trường Á Châu - Nhà cung cấp giải pháp trọn gói về môi trường cho Doanh nghiệp

Công ty Môi trường Á Châu - Nhà cung cấp giải pháp trọn gói về môi trường cho Doanh nghiệp

Chính thức thành lập từ năm 2009, từ nền tảng của hoạt động thu mua phế liệu – hàng tồn ngành may mặc. Hiện nay, Môi Trường Á Châu đã liên tục nâng cấp nguồn lực để phục vụ Khách hàng, Đối tác trên toàn quốc và cung cấp giải pháp trọn gói về môi...