Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Hoạt động cộng đồng

Các hoạt động tình nguyện cần thực chất, tạo sự lan toả và hiệu quả cao

Các hoạt động tình nguyện cần thực chất, tạo sự lan toả và hiệu quả cao

Sáng 9/6/2020, Hội nghị giao ban công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối đại học, cao đẳng, học viện TP Hà Nội quý II/2020 đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong quý, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong...

Hoạt động tình nguyện đã thực sự lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

Hoạt động tình nguyện đã thực sự lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

oạt động tình nguyện mà chúng ta tổ chức đã thực sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và được đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh hưởng ứng...

Hoạt động tình nguyện, thanh niên được những gì?

Hoạt động tình nguyện, thanh niên được những gì?

Vì sao sinh nhiều sinh viên thích tham gia các hoạt động tình nguyện hè đến những vùng khó khăn? Bạn trẻ sẽ nhận được gì khi tham gia các hoạt động này?