Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Câu lạc bộ học thuật

Hoạt động CLB Học thuật kỳ 3 - 2021

Hoạt động CLB Học thuật kỳ 3 - 2021

Vào thứ 4, ngày 14.4.2021 tại phòng B204, CLB Học thuật Môi trường đã mang đến cho các bạn sinh viên trong khoa MT-TN & BĐKH với đề tài “ĐỘNG LỰC CHO SINH VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG” do phần trình bày của báo cáo viên Nguyễn Đại Nghĩa

Sinh hoạt học thuật kỳ 4/2021

Sinh hoạt học thuật kỳ 4/2021

Vào thứ 4, ngày 28.4.2021 tại phòng A302, CLB Học thuật Môi trường đã mang đến cho các bạn sinh viên trong khoa MT-TN & BĐKH với đề tài “WATER RESOURCE AND RIVER BASIN MANAGEMENT” do phần trình bày của báo cáo viên Nguyễn Hữu Minh Trí.