Hiện nay Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu được quản lý 3 phòng thí nghiệm chuyên ngành (Phòng phân tích môi trường, Phòng Công nghệ môi trường, và Phòng phát triển dự án). Ngoài ra, nhà trường còn bố trí nhiều phòng thí nghiệm đại cương cho Khoa bao gồm: Phòng thí nghiệm vật lý đại cương, Phòng thí nghiệm hóa đại cương, Phòng thí nghiệm vi sinh đại cương, Các phòng máy phụ vụ thiết kế công trình và hệ thống thông tin địa lý...

Các phòng học đều được trang bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, thực tập của sinh viên và giảng viên trong Khoa.

Danh mục thiết bị phân tích trong Khoa như sau: