Năm 2001, Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường được thành lập, đi kèm theo đó Bộ môn Kỹ thuật Môi trường cũng được khai sinh. Sau 7 năm lớn mạnh, vào ngày 01/11/2017, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được nhà trường tách ra hoạt động riêng và lập nên Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu. Khoa có chức năng giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên Môi trường,  góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Với mục tiêu là đào tạo đội ngũ kỹ sư các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý  Tài nguyên và Môi trường có năng lực làm việc, đủ khả năng hội nhập với nền khoa học công nghệ ngày càng phát triển trong nước và trên thế giới cho TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Hiện tại Khoa có 20 cán bộ cơ hữu với 100% có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong  đó có 1 Giáo sư – Tiến sĩ khoa học, 3 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 5 Tiến sĩ. Đồng thời lực lượng giảng dạy còn được hỗ trợ bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu.

Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu có 2 bộ môn: Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường. Khoa có 3 phòng thí nghiệm riêng với trang thiết bị được đầu tư nâng cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Hiện nay Khoa đang đào tạo các chương trình sau:

  • Đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, thời gian đào tạo 3,5 năm
  • Đại học liên thông ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, thời gian đào tạo 1,5 năm
  • Cao học ngành kỹ thuật môi trường, thời gian đào tạo 2,0 năm
  • Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, thời gian đào tạo 3,5 năm

Ngoài ra, khoa còn có các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế, vận hành trạm xử lý nước thải, HSE và các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học, cao đẳng, nâng bậc thợ cho các nhà máy, doanh nghiệp.