Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Giới thiệu

Danh sách giảng viên

Danh sách giảng viên

Hiện nay Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu có 19 giảng viên thuộc biên chế Khoa, và nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ trong và ngoài trường tham gia giảng dạy.

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Môi trường

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Môi trường

Bộ môn có 11 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 GS. TSKH., 3 Tiến sĩ, 1 NCS., 4 Thạc sĩ.

Chức năng - nhiệm vụ Khoa MT-TN&BĐKH

Chức năng - nhiệm vụ Khoa MT-TN&BĐKH

Chức năng nhiệm vụ của khoa được quy định trong quyết định số 367/QĐ-TCNTP ngày 15/5/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh

Giới thiệu phòng thí nghiệm Khoa MT-TN&BĐKH

Giới thiệu phòng thí nghiệm Khoa MT-TN&BĐKH

Khoa MT-TN&BĐKH có 3 phòng thí nghiệm chuyên ngành và nhiều phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, vật lý, tin học dùng chung toàn trường. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm đã và đang là nguồn trợ lực mạnh mẽ cho Khoa thực hiện các...

Cơ cấu tổ chức Khoa MT-TN&BĐKH

Cơ cấu tổ chức Khoa MT-TN&BĐKH

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu gồm 5 bộ phận chính: Bộ Môn Kỹ thuật môi trường; Bộ môn Quản lý môi trường; Phòng thí nghiệm; Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc khoa được giao nhiệm vụ đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật môi trường bậc đại học và cao học. Bộ môn còn có hoạt động nghiên cứu khoa học rất mạnh mẽ, giảng viên và sinh viên trong khoa đã đạt được nhiều giải...

1 2 3 4 5 > >>